Personal

Kojan är moderbolag till ÖMT åkeri och har därför samma ledning som ÖMT åkeri. 
 
Se personal på ÖMT åkeri.