Vår miljö


ÖMT åkeri arbetar vi ständigt med att optimera våra fordons effektivitet för att minska vår miljöpåverkan. Vi jobbar aktivt med Sparsam Körning, och olika tekniska lösningar för att minska vårt beroende av fossila drivmedel. I dagsläget körs sex av våra nio ekipage på 100% RME ("Rapsolja"/Biodiesel), två 60-tons ekipage körs på en kombination av flytande biogas (LBG) och diesel, sk Dual-fuel teknik, samt en budbil som körs på komprimerad biogas (CBG). 


Kojan AB tänker vi på vår miljöpåverkan som vi ständigt arbetar med att hålla så låg som möjligt.

Exempel på hur vi arbetar med att minska vår miljöpåverkan:

• Källsortering och energieffektivitet.