Historia ÖMT Åkeri


Företagets historia börjar år 1964 då Erik Andersen köpte en lastbil på vilken han körde mjölkkannor, koks, flyttlass och allt annat som kan åka på ett flak. År 1988 blev Eriks son, Jim Andersen delägare och sedan 1998 har verksamheten bedrivits i ÖMT Åkeri AB av Jim & Kicki Andersen, som även äger företaget. 

Sedan år 2004 är åkeriet miljö- (ISO 9001), kvalitet- (ISO 14001) och trafiksäkerhetscertifierade vilket utgör grunden i åkeriets ledningssystem, KMT, som används dagligen i verksamheten. Vilket säkerställer kvaliteten, den låga miljöpåverkan samt trafiksäkerheten kring samtliga transporter.