Om oss


ÖMT Åkeris huvudsakliga verksamhet består i att transportera mjölk för Skånemejeriers räkning. I detta åtagande ingår transporten av mjölk från producent till mejeri, samt även en stor del av logistiken kring transporterna. 

I ÖMT Åkeri har vi som mål att ständigt utveckla och förbättra våra tjänster i samarbete med kunder och anställda. Målet är också att genom detta skapa ett ekonomiskt gott läge för att kunna investera in i framtiden. 

Våra viktigaste resurser är vår personal, samt vår gemensamma erfarenhet och intresse för utveckling av såväl hårda som mjuka värden. Var och ens delegerade ansvar för sin del av verksamheten, är en förutsättning för att nå våra mål och samtidigt bibehålla "Vi-känslan" som gäller inom ÖMT Åkeri.


Kojan AB är ÖMT åkeris moderbolag och är ett företagshotell som är beläget i Östra Ljungby, precis intill Scania,
E4:an och väg 13. 

Kojan hyr ut nya fräscha och representativa kontors- och lagerlokaler till hyresgäster inom olika branscher. Dessutom hyr Kojan AB ut inhägnande uppställningsplaster med bra belysning för olika ekipage och företag. 

Idag inhyser vi totalt 12 stycken hyresgäster, däribland är 6 stycken verksamma i kontorsdelen. Resterande använder sig av våra garage-, lager- och uppställningsplatser. 

Vårt mål är att vi ständigt ska förse våra hyresgäster med smarta och flexibla lokal-lösningar som i största möjliga mål även ska vara så lite miljöpåverkande som möjligt. Vi ska tillhandahålla en trevlig och fräsch miljö för Dig som hyresgäst så förutsättningarna för Dig och Ditt företags välbefinnande är det bästa möjliga.